Publicacións

Aspiracións que nunca podemos cumplir: Doll Face

A cosificación na prensa.