Publicacións

Killing us softly: a influencia da publicidade na sociedade

Mulleres na ciencia... e logo?

"Mujeres y Hombres en España": consultando datos veraces

Miss Escaparate... cosificando á muller.

A gusto con nós mesmos.

Voces de Muller: a campaña da biblio que encheu o espazo de prendas femininas.

Cómprame a igualdade: declaración de intencións